Polityka prywatności

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych. Zgodnie z zapisami tej ustawy Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 

Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy innym podmiotom.