ZWROTY I WYMIANY

W przypadku jakiejkolwiek formy braku satysfakcji z zakupionego towaru, istnieje możliwość jego zwrotu w ciągu 30 dni od zakupu. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania, dlatego zalecane jest jego przymierzenie w warunkach bezpiecznych dla dalszej procedury np., na powierzchni pokrytej wykładziną. Koszty dostawy nie podlegają  zwrotowi. Koszty poniesione na zwrotną przesyłkę obciążają kupującego, za wyjątkiem przypadków , w których przyczyna jest po stronie Sklepu. Koszt towarów zakupionych w ramach ofert promocyjnych w obniżonej cenie (oznaczonych jako: OKAZJA, OUTLET, WYPRZEDAŻ) podlega wymianie na bon kredytowy uprawniający do opłacenia innej transakcji. Zwracane towary noszące ślady użytkowania lub uszkodzeń nie będą refundowane.
 
Zasady zwrotów i wymiany

Klient będący osobą fizyczną nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (zwany w Regulaminie „Klient – Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru.

1) Towar należy odesłać na wskazany adres do ZWROTU, na własny koszt, który nie będzie refundowany.

2) Przesyłki w formule „na koszt odbiorcy” lub „za pobraniem” nie będą odbierane.

3) Zwracany Towar musi być kompletny, w stanie niezmienionym, zaleca się oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Nie będą akceptowane zwroty towarów uszkodzonych lub noszących ślady użytkowania.

4) Klient-Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany Towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Na opakowaniu zaleca się umieścić dopisek THE ONLINE STORE

5) Wraz z Towarem, Klient – Konsument musi przesłać dowód zakupu Towaru.

6) Środki finansowe za zwrócony Towar zostaną przesłane nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Towaru. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient - Konsument powinien wskazać wybór metody zwrotu środków finansowych. Koszty zwrotu środków finansowych w innej formie niż wniesiona oryginalnie zapłata obciążają w całości Klienta-Konsumenta.

7) Od wartości zwracanej kwoty Sklep dokonuje odliczenia kosztów poniesionych na dostawę wg obowiązujących stawek (cena towaru – koszt dostawy = wartość zwrotu).

8) Sklep na zgłoszone przez Klienta-Konsumenta żądanie potwierdza zwrot świadczenia w formie wiadomości e-mail wysłanej na będący w dyspozycji Sklepu adres poczty elektronicznej Klienta.
 

 

Adres do zwrotów:

eBartek.com
M COMMERCE SOLUTIONS, INC.
1146 S. Roselle Rd
Schaumburg, IL 60193
 

Inne problemy:

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@ebartek.com w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących procedury zwrotu.