FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za Towary można dokonywać wyłącznie w dolarach amerykańskich (USD), w następujący sposób:
- kartą płatniczą VISA, MASTERCARD, DISCOVER za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – Authorize.Net, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: https://www.authorize.net/
- przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – PayPal, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.paypal.com
 
1) Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.
2) Klient jest zobowiązany do uiszczenia należności za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sklep zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po dokonaniu jednoznacznych uzgodnień ze Sklepem.
3) Płatności za pośrednictwem systemu płatności Authorize.Net i PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem a podmiotem - operatorem danego systemu płatności elektronicznej. Po dokonaniu wyboru jednego z dwóch proponowanych systemów płatności elektronicznej Sklep od razu przekierowuje Klienta na właściwą stronę podmiotu – operatora danego systemu płatności elektronicznej – w celu sfinalizowania procedury wniesienia płatności.
4) Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują Authorize.Net operator systemu autoryzowania płatności za posrednictwem kart debetowych i kredytowych oraz PayPal operator systemu PayPal.